Opfølgning fra ide til færdig projekt

Saxo Projekt har med sin mangeårige erfaring specialiseret sig i professionel rådgivning og engineering lige fra idéfasen gennem hele udviklings- og implementeringsfasen og til den endelige færdiggørelse.

Som ingeniørvirksomhed arbejder vi gerne som en del af et team, eller helt selvstændigt.
Vi kan indgå i kundernes egen organisation under et projektforløb, eller vi kan løse en selvstændig opgave externt.

Saxo Projekt har ingen egenproduktion, men arbejder udelukkende for og med vore kunders projekter, så har De fra tid til anden behov for ekstra ingeniørkapacitet, så er Saxo Projekt den helt rigtige samarbejdspartner.

En del af god ingeniørpraksis er projektrapportering.

Det anser vi for meget vigtigt netop for at maksimere udbyttet og undgå uforudsete omkostninger. Konstant og vedholdende fremadrettet projektopfølgning er en af vore mærkesager.

Vi er naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger om referancer om ønsket.